Građevinsko zemljište Građevinsko Zemljište Na Odličnoj Lokaciji! - Rovinj (476914)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Preuzmite expose

225.000 €1.687.500 Kn
Pogled na more : Ne Kat : n/a
Parkiralište : Ne Broj etaža :
Garaža : Ne Broj spavaćih soba : 0
Podrum : Ne Broj kupatila : 0
Klima : Ne Energetska učinkovitost : Nije određeno
Lift : Ne Centralno grijanje : Ne
Mogućnost nadogradnje : Ne Godina izgradnje : n/a

Nekretnina je posjećena 568 puta

OPIS NEKRETNINE

Opći uvjeti izgradnje:
Namjena čestice je:
M1- mješovita pretežito stambena namjena
–obiteljska i višeobiteljska građevina, odnosno građevina može biti pretežito stambene, a mogući su i poslovni sadržaji koji ne ometaju stanovanje (49% površine);
-na čestici moguća je gradnja višeobiteljske slobodnostojeće građevine s najviše 6 stambenih jedinica, pri čemu se i apartman i poslovni prostor smatra stambenom jedinicom;
-maksimalna dozvoljena izgrađenost iznosi 30% površine građevne čestice;
-maksimalna katnost građevine je Po+P+2K+Pk odnosno 4 nadzemne etaže uz mogućnost izgradnje ukopanog podruma gdje je potkrovlje (Pk) prostor ispod kosog ili zaobljenog krova i čija visina nadozida ne može biti viša od 120 cm;
-maksimalna visina građevine do krovnog vijenca iznosi 10,5 metara;
-ukupna visina građevine do sljemena krova je 14,0 metara;
-građevinski pravac građevine iznosi minimalno 5,0 metara od regulacijskog pravca i 4,0 metra od granice prema susjednim česticama;
-najmanje 30% površine čestice mora biti hortikulturno uređeno (ozelenjeno);
-potreban broj parkirnih mjesta iznosi 1,5 PM/1 stambenoj jedinici.

PREPORUČUJEMO

KONTAKTIRAJTE AGENTA